FORTROLIGHEDPOLITIK for bbdunnord.dk

BB du Nord er en tjeneste, der gør det muligt for brugerne (“du”, “din”) at vælge og reservere et ophold i vores Bed and Breakfast. Vores website, mobilwebsites og tilknyttede apps (samlet betegnet vores “website”) administreres og behandles af BBDUNNORD v/Lotte Thygesen og Tommy Olsen (“vi”, “vores”, “os”) som ejer og dataansvarlig. Ved at besøge vores website og bruge vores tjenester bekræfter du, at du har læst og forstået nærværende fortrolighedspolitik samt de metoder til indhentning og håndtering af oplysninger, der er beskrevet heri.

Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret d. 11. juni 2018. Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik når som helst, og vi opfordrer dig til at gennemgå den regelmæssigt for at holde dig informeret om eventuelle opdateringer.

Omfang

Denne fortrolighedspolitik beskriver detaljeret vores politik og procedurer i forhold til indhentning, brug og videregivelse af dine personoplysninger.

Vi er opmærksomme på den tillid, som du viser os, når du indsender dine personoplysninger. Vi lægger meget stor vægt på denne tillid og forpligter os til at beskytte sikkerheden og fortroligheden af de personoplysninger, som du betror os, når du besøger vores website.

 1. Indsamling af dine personoplysninger
 2. Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
 3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
 5. Dine rettigheder
 6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 7. Oplysninger om mindreårige
 8. Eksterne links
 9. Ændringer af denne fortrolighedspolitik
 10. Hvordan kan du kontakte os?
 11. Indsamling af dine person oplysninger

Personoplysninger betyder alle oplysninger om en person, som den person direkte eller indirekte kan identificeres ud fra, f.eks. dit fornavn og efternavn, telefonnummer, post- og e-mailadresse.

I forbindelse med vores forretningsaktiviteter anvender vi personoplysninger som du giver os direkte. Vi kan også modtage oplysninger fra tredjeparter.

Vi indhenter kun de obligatoriske oplysninger er angivet på vores website med en stjerne, som er nødvendige for at foretage en reservation.

 • Oplysninger, som du giver os: Vi indhenter og gemmer oplysninger, som du giver os på vores website, eller som du sender til os på andre måder.
 • Oplysninger fra andre kilder: Vi kan også modtage oplysninger om dig fra partnervirksomheder, vores samarbejdspartnere og andre uafhængige tredjeparter, som
 • Automatisk indhentning af oplysninger: Vi indhenter automatisk visse oplysninger fra din computer eller mobilenhed, når du besøger vores website eller anvender vores WIFI serviceunder dit ophold. Vi indhenter f.eks. dine sessionsdata, herunder din IP-adresse.

1. Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger kun de personoplysninger, som vi indhenter om dig, til bestemte formål. Dette omfatter at tilbyde vores tjenester til dig, at udføre og administrere din registrering, herunder din adgang til og brug af vores website.

Du kan finde flere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger nedenfor:

Formål/aktivitet Personoplysninger Retsgrundlag
At administrere din reservation og reservationsgebyr.
 • Navn
 • E-mailadresse
 • Mobiltelefonnummer
Nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
At kommunikere med dig generelt, særligt med hensyn til:
 • vores website
 • dine spørgsmål og kommentarer
 • at give dig besked om ændringer af vores vilkår eller fortrolighedspolitik
 • at bede dig om at skrive en anmeldelse eller deltage i en undersøgelse
 • at administrere vores website og diagnosticere problemer.
 • Navn
 • E-mailadresse
 • Mobiltelefonnummer
Vores legitime interesser (at holde vores oplysninger opdateret og at se, hvordan kunder bruger vores produkter, at besvare dine spørgsmål og kommentarer, at drive vores forretning effektivt, IT-tjenester, netværkssikkerhed, at forhindre svindel).
At administrere og beskytte vores forretning, løse tvister eller foretage fejlfinding og forhindre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter.
 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
Vores legitime interesse (at køre vores forretning, forhindre svindel og andre forbudte eller ulovlige aktiviteter).

2.  Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 • Betalingssystemer. Vi deler dine oplysninger med det betalingssystem du vælger at anvende ved din reservation og for at behandle eventuelle klager og tvister i forbindelse med dem.
 • Tredjepartsleverandører af tjenester, der yder tjenester til os med henblik på forretningsanalyse, databehandling eller betalinger og kundeservice eller med henblik på at forhindre svindel. Bemærk, at det er udbyderen af betalingstjenesten, som behandler dine betalingsoplysninger, og ikke os, der ikke har adgang til dem. Udbyderen af betalingstjenesten beholder kun data vedrørende dit kort med henblik på at gennemføre transaktionen og kun i så lang tid, det er nødvendigt for at behandle eventuelle krav fremsat af kortholdere. Disse betalingsoplysninger er krypterede og sikre.

3  Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer de oplysninger, der er tilknyttet din reservation, i vores optegnelser, så længe det er strengt nødvendigt, til de formål, der er beskrevet i artikel 2, “Hvordan bruger vi dine personoplysninger?”, eller for at opfylde vores juridiske forpligtelser. Vi kan opbevare visse personoplysninger i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller for at opretholde sikkerheden, for at forhindre svindel og misbrug og for at forsvare eller håndhæve vores rettigheder.

Dine rettigheder

Du kan kontrollere de oplysninger, som du har givet os, ved at kontakte os på kontakt@bbdunord.dk .

I overensstemmelse med gældende lovgivning kan du have ret til indsigt, ret til berigtigelse og ret til sletning af dine personoplysninger, ret til begrænsning af behandling af sådanne data, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Nedenfor finder du flere detaljer og oplysninger om, hvordan og hvornår du kan udøve dine rettigheder. Vi vil besvare din henvendelse inden for en måned, men har ret til at forlænge denne frist med to måneder, hvor det er nødvendigt på grund af kompleksiteten og antallet af anmodninger.

Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder nedenfor:

Du kan have følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger:

 • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, og for at kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Ret til at anmode om berigtigelse af dine oplysninger, hvis de er forkerte. Du kan også supplere eventuelle mangelfulde oplysninger, som vi har, under hensyntagen til behandlingens formål.
 • Ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis:
  • dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som vi indhentede eller behandlede dem til
  • du har indsigelser imod behandlingen af dine personoplysninger, og vi ikke har et tilsidesættende retsgrundlag for behandlingen
  • dine personoplysninger behandles på ulovlig vis
  • dine personoplysninger skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.
 • Ret til indsigelse over for behandling af dine personoplysninger. Vi vil efterkomme din anmodning, medmindre vi har en overbevisende tilsidesættende lovbestemt interesse for behandlingen, eller vi er nødt til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til at begrænse behandling af personoplysninger, hvis:
  • nøjagtigheden af dine personoplysninger bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
  • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses
  • vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • du har gjort indsigelse mod behandling, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.
 • Ret til dataportabilitet. Du kan anmode om at modtage de personoplysninger, der har med dig at gøre, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at vi sender disse personoplysninger til en tredjepart, hvor det er muligt. Du har kun denne ret, hvis det angår personoplysninger, som du har givet til os, behandlingen er baseret på samtykke eller nødvendig for at gennemføre en kontrakt mellem dig og os, og behandling foretages automatisk.
 • Ret til at angive dine post mortem-instruktioner for at afgøre, hvordan dine personoplysninger anvendes, og hvordan dine rettigheder vil blive udøvet efter din død. Hvis vi bliver informeret om din død, vil vi slette dine personoplysninger, undtagen hvis vi skal opbevare dem i henhold til lovbestemmelser og/eller retlige opbevaringsperioder og i givet fald efter deres meddelelse til en tredjepart, der måtte være blevet udpeget til os af dig.

Du skal ikke betale et gebyr for at få adgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogle af de øvrige rettigheder). Vi opkræver dog muligvis et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er tydeligt ubegrundet, sker gentagne gange eller er for omfattende.

For at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve nogen af dine andre rettigheder) kan vi bede dig om at give os en kopi af dine identitetspapirer. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke sendes til en person, som har ikke ret til at modtage dem.

Vi kan også kontakte dig for at anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning for at kunne besvare din anmodning hurtigere.

 5 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi vil gerne have, at du bruger vores website med ro i sindet. Derfor forpligter vi os til at beskytte de oplysninger, som vi indhenter. Selvom intet website kan garantere absolut sikkerhed på grund af vanskeligheder forbundet med onlineaktiviteter, har vi implementeret og vedligeholder relevante organisatoriske, tekniske, administrative og fysiske procedurer for at beskytte de personoplysninger, som du giver os, imod uautoriseret eller ulovlig adgang, videregivelse og uforsætligt tab, skade, ændring eller ødelæggelse.

Vi bruger f.eks. datakryptering, når vi sender dine faktureringsoplysninger mellem vores system og de partnere, som vi deler oplysningerne med. Vi bruger også firewalls og systemer til registrering af indtrængen for at forhindre uautoriseret adgang til dine oplysninger.

Oplysninger om mindreårige

Vores website er forbeholdt voksne og tilbyder ikke tjenester, som er henvendt til mindreårige. Vi indhenter ikke med overlæg oplysninger om mindreårige. Hvis en person, som vi ved er under 18 år, sender personoplysninger til os, sletter eller tilintetgør vi sådanne oplysninger inden for en rimelig tidsramme.

 7 Eksterne links

Vores website kan indeholde links til tredjepartswebsites , -plugins og -programmer. Hvis du får adgang til andre websites fra de links, der er givet på vores website, indhenter eller deler udbyderne af disse websites muligvis oplysninger om dig. Disse oplysninger vil blive anvendt i henhold til deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der kan være anderledes end vores fortrolighedspolitik. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartswebsites og anbefaler, at du undersøger disse andre websites’ politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at forstå deres procedurer for indhentning, brug og videregivelse af personoplysninger.

Ændringer af fortrolighedspolitikken

Vi kan til enhver tid ændre eller justere denne fortrolighedspolitik. Vi noterer datoen for, hvornår opdateringer senest blev foretaget, på den første side i denne fortrolighedspolitik. Enhver ændring træder i kraft efter offentliggørelse på websitet.

9 Hvordan kan du kontakte os?
Hvis du har spørgsmål eller klager over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på kontakt at bbdunord dot dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi ville dog sætte pris på muligheden for at tage hånd om dine problemer, inden du kontakter tilsynsmyndigheden, så kontakt os venligst først.

Vores kontaktoplysninger er som følger:

BBdunord, Møngevej 41, 3210 Vejby

E-mail: kontakt at bbdunord dot dk